გრაფიკა ქართულ ხელოვნებაში სხვა დარგებს შორის ყველაზე ახალი დარგია. აქ თანამედროვე ქართველ გრაფიკოსთა ნამუშევრებია წარმოდგენილი.
ვიზუალური გამოსახულებები ან დიზაინი ზოგიერთ ზედაპირზე, როგორიცაა კედელი, ტილო, ეკრანი, ქაღალდი ან ქვა, ინფორმირებისთვის, ილუსტრირებისთვის ან გასართობად გრაფიკას მიეკუთვნება. თანამედროვე გამოყენებაში, ის მოიცავს მონაცემების ფერწერულ წარმოდგენას, როგორც დიზაინსა და წარმოებაში, ბეჭდვაში და გრაფიკულ ხელოვნებაში და საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში. კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით შექმნილ მხატვრულ ნამუშევრებს კომპიუტერული გრაფიკა ეწოდება.

თქვენი შერჩევის შესატყვისი პროდუქტი ვერ მოიძებნა.